Pytania i odpowiedzi

Źródło: http://www.eog.gov.pl/


Co to są fundusze norweskie i EOG?
 

Fundusze norweskie i EOG to skrótowe nazwy programów: Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię Polsce i innym państwom członkowskim Unii Europejskiej.Jakie państwa są beneficjentami funduszy norweskich i EOG?
 
Odbiorcami funduszy norweskich i EOG jest łącznie 15 krajów UE, czyli nowe państwa członkowskie oraz Hiszpania, Portugalia i Grecja.Ile wynosi alokacja dla Polski?
 

Generalnie alokacja dla Polski wynosi 578,1 mln euro. Kwota ta obejmuje koszty zarządzania funduszami, ponoszone przez stronę darczyńców oraz przez stronę polską, a także Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym.

Koszty zarządzania funduszami przez stronę darczyńców, wynoszą ok. 43,4 mln euro. Będą one wydatkowane m.in. na funkcjonowanie Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli, ocenę, monitorowanie, ewaluację, sprawozdawczość i audyt przeprowadzany przez państwa-darczyńców.

Na zadania wykonywane przez stronę polską - związane z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, kontrolą i informowaniem o funduszach - wyodrębnione zostały środki tzw. Pomocy Technicznej. Budżet Pomocy Technicznej wynosi blisko 8,4 mln euro.

Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym, stanowiącym źródło finansowania inicjatyw wzmacniających współpracę pomiędzy państwami-darczyńcami i państwem-beneficjentem wynosi ok. 2,9 mln euro. W ramach Funduszu możliwe będzie finansowanie inicjatyw mających na celu ułatwienie nawiązywania współpracy oraz tworzenia sieci współpracy na poziomie krajowym.

 

Co to są państwa-darczyńcy?
 

To pojęcie odnosi się do trzech państw – Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, czyli państw, które przyznały Polsce fundusze norweskie i fundusze EOG.

 

Czym różnią się fundusze norweskie od funduszy EOG?
 
 
Fundusze norweskie pochodzą tylko z Norwegii, natomiast fundusze EOG pochodzą z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii.Co to jest Europejski Obszar Gospodarczy?
 

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) jest to strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek obejmujące kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię. EOG opiera się na czterech fundamentalnych wolnościach: swobodzie przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług.

 

Na jakie lata są przeznaczone fundusze norweskie i EOG?
 
 
Fundusze norweskie i EOG są przeznaczone na lata 2009-2014, ale beneficjenci będą mieli jeszcze dwa lata na realizację projektów.
Jest to druga edycja funduszy norweskich i EOG. Poprzednia edycja dotyczyła lat 2004-2009.Co to są programy w ramach funduszy norweskich i EOG?
 

Najprościej rzecz ujmując, programy to obszary tematyczne. W ramach danego programu będzie można uzyskać dofinansowanie na projekty o podobnej tematyce. Na przykład, badania naukowe będą mogły być dofinansowane w ramach programu „Polsko-norweska współpraca badawcza”. W Polsce ustanowiono kilkanascie programów. Za realizację każdego z programów odpowiadają instytucje/organizacje, które specjalizującą się w danej dziedzinie, np. w przypadku zdrowia – Ministerstwo Zdrowia. Instytucje te pełnią funkcję tzw. Operatora programu. W niektórych programach, Operatorzy współpracują z podmiotami z państw-darczyńców. 

 

 

wróć
  • EEA Grants
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.